Всички видове рекламни материали упоменати подолу, както и изготвяне на цялостни художествени проекти.
Идейните разработки на дизайнерите за постигане на одобрения от възложителя проект са за сметка на "АПРА Дизайн".
Вид повърхности - плексиглас, PVC фолио, стъкло, текстил и всички други типове материали.


.............

............

......


> www.apraagency.com <